Personvernerklæring

Sehested ("Tidssonen" og "Tidssonen nettbutikk") tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en tryugg og sikker måte, i tråd med gjeldende personvernregler og bestepraksis for diskresjon og konfidensialitet.

I denne erklæringen finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som hentes inn fra brukerne av våre nettsider, kunder i nettbutikken og andre brukere av våre tjenester og funksjonaliteter.

Sehested er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi håndterer, og du er velkommen til å ta kontakt med oss på e-post support@tidssonen.no for alle spørsmål vedrørende vår praksis.

Personopplysningene vi behandler

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre avtaleforpliktelser og betjene deg som registrert bruker av Tidssonen eller kunde i Tidssonen nettbutikk. Omfanget av personopplysningene vi behandler er individuelt avhengig av oppgitt informasjon, men er begrenset til:

 • Fornavn og etternavn
 • Postadresse, postnummer, poststed og land
 • E-postadresse
 • Telefonummer
 • IP-adresser
 • Kjøpshistorikk

Lagring av personopplysningene

Kontaktinformasjon og kjøpshistorikk i nettbutikken lagres for å kunne løse eventuelle angrerett-, garanti- eller reklamasjonssaker, samt for å overholde aktuelle lover for bokføring og dokumentasjon.

Opplysningene oppbevares så lenge bruker- eller kundeforholdet er aktivt, eller så lenge våre lovpålagte forpliktelser tilsier det.

Disse deler vi personopplysninger med

 • Google Analytics: Analyse av nettstedets trafikk, hvor IP-adresser og besøksmønster lagres.
 • Shopify: Vår netthandelsplattform hvor kjøpshistorikk og kontaktinformasjon blir lagret.
 • Stripe: Vår sikre betalingsløsning og en sertifisert PCI Service Provider Level 1.
 • Bring: Transportør av våre forsendelser. Ved bruk deles informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-post.
 • Fiken: Vårt regnskapssystem hvor nødvendige data for lovpålagt bokføring og regnskap lagres.
 • Xenforo: Plattformen for Tidssonens forum, som lagrer brukerkontoinformasjon i form av e-postadresse, navn (hvis registrert) og IP-adresser.
 • Mailchimp: Benyttes for e-postmarkedsføring basert på lister med navn og e-postadresser.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i de opplysninger som er registrert på deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til support@tidssonen.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.